කොදෙව් දූපත්වලින් චමරීට කැඳවීමක්

0

කැරිබියන් ප්‍රිමියර් ලීග් කාන්තා තරගාවලියේ (CPL 2024) එළබෙන අදියරට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නායිකා චමරි අතපත්තු එක්කරගෙන තිබේ.

චමරි හට මෙම තරගාවලියේ වත්මන් ශූරියන් වන බාබඩෝස් රෝයල්ස් හිමිකරුවන් විසින් මෙම කැඳවීම සිදුකර ඇත.

එළබෙන අගෝස්තු මස 21 – 29 දිනවලදී තෙවැනි වරට පැවැත්වීමට නියමතව තිබෙන සී.පී.එල්. කාන්තා තරගාවලිය ට්‍රිනිඩෑඩ් ඇන්ඩ් ටොබැගෝ රාජ්‍යයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *