දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මාතෘ රෝහල ජනතා අයිතියට

0

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මාතෘ රෝහල වන ගාල්ල කරාපිටියේ පිහිටි ජර්මන් ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව නව කාන්තා රෝහල මිට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතින් විවෘත කෙරුණා.

නවීන පහසුකම් වලින් යුක්තව ඉදි කර ඇති මෙම රෝහල සතුව ඇඳන් 640ක්, ශල්‍යාගාර හයක්, හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක, දැඩි සත්කාර ඒකක හා ළමා රෝග ඒකක සමන්විතයි.

අති නවීන පහසුකම් සහිතව ඉඳි කර ඇති මෙම රෝහල, ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාවේ කැපී පෙනෙන දියුණුව පෙන්නුම් කරයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *