අලුත් ආර්ථිකයක් එක්ක ඉදිරියට යන්න ආකල්ප සංවර්ධනය වූ තරුණ පරපුරක අවශ්‍යයි- ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සාගල රත්නායක මහතා  

0

අලුත් ආර්ථිකයක් සමඟ ඉදිරියට යාමේදී ආකල්ප සංවර්ධනය වූ තරුණ පරපුරක් අවශ්‍යතාව පිළිබ බව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හා  ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි සාගල රත්නායක මහතා  පැවැසීය.

ශ්‍රී ලංකා  පස් වැනි යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ හය වැනි සැසිවාරයේ දෙවන දින විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා  ලෙස එක්වෙමින්  සාගල රත්නායක මහතා  මේ බව සඳහන් කරන ලදි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *