එක්තරා කණ්ඩායමක පාලනයට අපේ ක්‍රිකට් නතු වී ඇති බව විදේශ ඇමැති අලි සබ්රි රොයිටර් පුවත් සේවයට පවසයි

0

මේ පිළිබඳව රොයිටර් සේවයට අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා ‘‘මම හිතන්නේ කාලයක් පුරාවට ක්‍රිකට් පාලනය කරනු ලැබුවේ එක්තරා කණ්ඩායමක් විසින්. ඔවුන් සමස්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔවුන්ගේ බලකොටුවක් ලෙස පවත්වාගෙන කටයුතු කළා.

උදාහරණයක් ගත්තොත් මිලියන 22ක් ජනතාව අතුරින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනයට ඡන්ද 147ක් තිබෙනවා.

ඉන්දියාවේ බිලියන 1.5ක ජනතාවක් අතුරින් ඡන්ද ඇත්තේ 38ක ප්‍රමාණයක්.

බ්‍රිතාන්‍යයේ මිලියන 60කට ආසන්න ජනතාවක් අතුරින් ඡන්ද ඇත්තේ 18ක් පමණ වන සංඛ්‍යාවක්.

මම සිතන්නේ ක්‍රිකට් සම්බන්ධ ගැටලු ඒ දැනුම ඇති පුද්ගලයන් වෙත යොමුකළ යුතුයි.

සමස්ත පරිපාලනයම නැවත සකස් කිරීම අනිවාර්ය කටයුත්තක්.

ජනපති විසින් පත් කළ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සිව්දෙනකුගෙන් සමන්විත කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස මම කටයුතු කරනවා.

අප විසින් නිර්දේශයන් ඇතුළත් පිටු 44කින් සමන්විත දිගු වාර්තාවක් ලබාදුන්නා.

ඒ අනුව නව ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කර එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නව නීති ගෙන ආ යුතුයි.

අප සියලු දෙනාට ම අවශ්‍යයි 1996 සිට 2015 වසර දක්වා කාලය තුළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ ආකාරය නැවත දකින්න.“ යැයි පවසන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *