විජයදාසට එරෙහි වාරණය දිගට ම

0

කොළඹ ප්‍රධාන දිසා විනිසුරු සඳුන්විතාන මහතා  (27)ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩ බලනසභාපති , වැඩ බලන ප්‍රධානලේකම් ලෙසතේරී පත් වූඅධිකරණ ඇමති අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාරථි දුෂ්මන්ත මහත්වරුන්ට එම ධූරවල කටයුතු කිරීම සහ එම තෝරා පත් කරගැනීමේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින්නිකුත් කළ වාරණ නියෝග ලබන මස 29 දින දක්වා  යළි දීර්ඝ කිරීමට නියෝගකරන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *