මැතිවරණ කොමිසම ඡන්දය කල් දමයි

0

මාර් තු 09 දිනට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිසම් සභාව තීරණය කොට ඇති බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව, ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමේ දිනය 2023 මාර් තු 3 වන දා ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මාර්තු 9 වන දා පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (පෙබ. 24) පෙරවරුවේ රැස්විය.
එහිදී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් ජී. පුංචිහේවා සදහන් කොට සිටියේ මැතිවරණ කොමිසටම පිටතින් ඇති වූ යම් යම් අර්බුදකාරී තත්වයක් හේතුවෙන් මෙම මැතිවරණය මාර්තු මස 09 වන දිනට පැවත්වීමට නොහැකි වූ බවය.

අදාළ සාකච්ඡාව සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිමල් ජී. පුංචිහේවා එහි සාමාජිකයින් වන එස්.බී. දිවාරත්න, එම්. එම්. මොහොමඩ් සහ කේ.පී.පී. පතිරණ යන මහත්වරුන් සහභාගි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *