හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයට කුහදාසන් නම් කෙරේ

0

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. සම්බන්ධන් මහතාගේ අභාවයෙන් හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා කදිරවේලු සන්මුගම් කුහදාසන් මහතා නම් කර ඇත.

9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ත්‍රිකුණාමලය මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා එතුමා  තෝරාපත් කරගත් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

මේ වන විට එම කොමිසම මඟින් ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *