විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයන්ට මෙරටදී ණය පහසුකම්

0

විදෙස් ගතව රැකියා කොට මෙරටට පැමිණ සිටින පිරිස් ව්‍යවසායකයන් ලෙස කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ණය පහසුක්ම ලෙස රුපියල් මිලියන 2ක් දක්වා අඩු පොලී ණයක් සැපයීමට කටයුතු කරනු ලබන බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර අද (අප්‍රේල් 25) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඇමතිවරයා පැවසුවේ, විදේශ රැකියාවල නිරත වන ගෘහ සේවිකාවන්ගේ පවුල්වල තත්ත්වය ගැන විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පසු නිරන්තරයෙන් පසුවිපරම් කරන බව ය.

“විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ගේ වගේ ම ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ ශුභසාධනය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කාර්යාංශය කටයුතු කරනවා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා රැකියා සඳහා පිටත්ව යන සියලු ම ශ්‍රමිකයින්ගේ දත්ත කාර්යාංශයේ පරිගණක පද්ධතියේ ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේ ම විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය යටතේ සියලු ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයවලට අනුයුක්ත කර සිටින සංවර්ධන නිලධාරීන් හරහා පවුල්වල සුබසාධනය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා.

රට ගියා ම පවුලේ අය ගැන බලා ගන්නවා වගේ ම, රට ගොස් නැවත පැමිණෙන ශ්‍රමිකයා සවිබල ගැන්වීමටත් කටයුතු කරනවා. විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ට මිලියන දෙකක් දක්වා අඩු පොළියට ණයක් ලබා ගැනීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අයට වගේ ම නැවත ලංකාවට පැමිණි ශ්‍රමිකයින් ව්‍යවසායකයින් බවට පත් කිරීමට මෙම ණය ක්‍රමය තවත් පුලුල් කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන්නා.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සමස්ත අංශය මගින් විදේශ රැකියාවල නියුතු වූවන්ගේ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දෙනවා.”

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *