නව ආර්ථිකයකින් රට ඉදිරියට යනවිට නවීන තාක්‍ෂණය මුසු වූ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි -ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා

0

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා – මෙරට නව ආර්ථිකයක් සමග රට ඉදිරියට ගෙනයෑමේදී නවීන තාක්ෂණය සමග එක් වූ දියුණු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ද අවශ්‍ය බවත් ඒ සඳහා වූ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මේ වනවිට රට තුළ සිදු කරමින් තිබෙන බවත් ප්‍රකාශ කරයි.

මේ බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අධ්‍යාපන නවීකරණයේ නව පියවරක් තබමින් දකුණු පළාතේ පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් පාසල් 200කට සුහුරු පන්ති කාමර සහ ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර 2000ක් ලබාදීම සඳහා ගාල්ල ‘හෝල් ඩී ගෝල්’ ශාලාවේ පැවැති උත්සවයට එක්වෙමින් සඳහන් කර සිටියේ ය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *