බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තනතුරට පල්ලෙතැන්න මහතා පත්වෙයි

0

ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වන එස්. කේ. පල්ලෙතැන්න මහතා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තනතුරට උසස්වීම් ලැබ ඇත.

කොමසාරිස් තනතුරට පත්වන තෙක් විශේෂ ශ්‍රේණියේ බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයෙක් ලෙස සේවය කළ ඒ මහතා දෙවැනි පෙළ ජේලර්වරයෙක් ලෙස 1987 වසරේ බන්ධනාගාර සේවයට එක්ව ඇත.

ඒ මහතා බන්ධනාගාර කීපයක අධිකාරීවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත.

ඔහු මැලේසියාව, තායිලන්තය, ඉන්දියාව සහ මාලදිවයින රටවල්වල පුහුණුව ලබා තිබේ. ඒ මහතා ඉන්දියාවේදී විශෝධනය හා කළමනාකරණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව හැදෑරීය.

දක්‍ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වන පල්ලෙතැන්න මහතා බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා සංගමයේ භාණ්ඩාගාරිකවරයා ලෙස ද කටයුතු කරනලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *