නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇරඹීමට සවිය ලැබුණා  -ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා

0

ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා  ශ්‍රී ලංකාව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ණය හිමි පාර්ශව සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමත් සමඟ රටේ ආර්ථික අර්බුදය අවසන් කර බංකොලොත් බවින් මිඳුණු බවට තහවුරු වූ බව  පැවසීය.

ඒ  මහතා මේ බව සඳහන් ‍කළේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ  (27) උඩුගම්පළ පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *