නදීෂාට සහ තරුෂිට ඔලිම්පික් වරම් හිමිවෙයි

0

තරුෂි ඩිල්සාරා කරුණාරත්න සහ නදීෂා දිල්හානි ලේකම්ගේ යන මලල ක්‍රීඩිකාවන් ප්‍රංශයේ පැරිස් අගනුවර දී 2024 ජූලි මස 24 සිට අගෝස්තු 11 දින දක්වා  ක්‍රියාත්මක කෙරෙන 33 වැනි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල නියෝජනය කිරීමේ වරම් දිනා  ගැනීමසට සමත් වෙති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *