ජනපති රට ගෙන යන මාර්ගය වෙනස් නොකළ යුතු බව  වජිර අබේවර්ධන මහතා  පවසයි

0

පසුගියදා (23) මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා ගාල්ල, කලුවැල්ලේ ආරම්භ කරන ලද නව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කලාප කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි විය.

එහිදි වත්මන් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රට ගෙන යන මාර්ගය වෙනස් නොකළ යුතු බවත්, තවත් වසර 12ක් මේ රට එක දිගට පාලනය කරන්න අවස්ථාව දුන්නොත් නියත වශයෙන්ම මේ රට ලෝකයේ ඉහළ තැනකට ඔසවා තබන බවත් ඒමහතා  පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *