ආගමික ස්ථාන සඳහා සූ ර් ය බලයෙන් විදුලිය ලබ‍ා දීමේ පළමු අදියර මෙම වසර අවසානයේ.

0

ආගමික ස්ථාන සඳහා සූර්ය බලයෙන් විදුලිය ලබ‍ා දීමේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේ වැඩ මෙම වසර අවසන් වන විට  අවසන් කළ හැකි බව බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර බෞද්ධ සබඳතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා ඉන්දීය රජයෙන් ලැබෙන ආධාර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආගමික ස්ථාන වල සූර්ය බල පද්ධති සවිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව  බිදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළා.

ශ්‍රී පාදස්ථානයේ උඩමළුව හැර මාවත් සහ සෙසු  ස්ථාන සඳහා සුර්යය බලය මඟින් විදුලිය ලබාදීමට ක්‍රමවේදයක් සකසන බවත්, කතරගම පුජාභූමිය වැනි පුජා ස්ථාන සඳහා ද මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් විදුලිය සැපයීමට කටයුතු කරන බවයි සදහන් වන්නේ.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *