කෝප් කමිටු රැස්වීම් අත්හිටුවයි.

0

නැවත දැනුම්දෙන තුරු කෝප් කමිටු රැස්වීම් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සදහන් කළා.

ඔහු ඒ බව පැවසුවේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කළ විමසීමකට පිළිතුරු ලබාදෙමින්.

දැනට උද්ගතවී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිරාකරණය කිරීමෙන් අනතුරුව එම කමිටු රැස්වීම් නැවත ආරම්භ කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *