ගූගල් සමාගම ගත් දැඩි තීරණය

0

කාර්යක්ෂමතාව සහ නිර්මාණශීලිත්වය සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් ගූගල් සමාගම සිය ගෝලීය දැන්වීම් කණ්ඩායමෙන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඉවත් කරන බවට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

රැකියා කප්පාදුවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාර සඳහා ගූගල් වේදිකාවේ ප්‍රචාරණය සඳහා වඩා වැඩි සහායක් ලබා දීමට අදහස් කරන බවයි මේ සම්බන්දයෙන් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.

ගූගල් සමාගම විසින් සිය වෙළෙඳ ප්‍රචාරණය ඇතුළු බොහෝ අංශවලට මෙම කෘත්‍රිම බුද්ධිය යොදා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එක්සත් ජනපදයේ මාර්ග ගත ව්‍යාපාර කටයුත්වලින් සියයට 80ක් පමණ කෘත්‍රිම බුද්ධිය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සිදුකරන බව පර්යේෂණයක් උපුටා දක්වමින් ගූගල් සමාගම පවසනවා.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *