ජනතාව පාරට බැහැලා ඉල්ලූ සිස්ටම් චේන්ජ් එක අමාත්‍යාංශයක් ලෙස කළා – ඇමැති මනූෂ නානායක්කාර

0

ජනතාව පාරට බැහැලා කෑගහලා ඉල්ලා සිටි සිස්ටම් චේන්ජ් එක, ක්‍රමයේ වෙනස අමාත්‍යාංශයක් ලෙස කර ඇති බවත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස පසුගිය වසර දෙකක කාලය පුරා ගෙන ඇති බවත් කම්කරු හා විදේශ රැකියා ඇමැති මනූෂ නානායක්කාර මහතා පැවසීය.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබූ විශේෂ උත්සවයට (17 දා) දින සහභාගී වූ අවස්ථාවේදී ඇමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *