ජනපති හා ඊෂා පදනමේ නිර්මාතෘ අතර හමුවක් (ඡායාරූප)

0


ඩුබායි හි පැවති COP 28 සමුළුවට සමගාමීව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඊෂා පදනමේ නිර්මාතෘ හා ප්‍රධානී සද්ගුරු ජග්ගි වාසුදේව් මහතා අතර හමුවක් සිදු වී තිබෙනවා.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *