දින පොත් මුද්‍රණයට තිබූ මුදලින් පොලිස් රෝහලේ වාට්ටුවක් නවීකරණය කරයි

0

පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය මගින් පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධරයන් වෙත වාර්ෂිකව පිරිනමන දින පොත් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා මෙම වර්ෂයේ වැය කිරීමට නියමිත මුදල් යොදා නාරාහේන්පිට පොලිස් රෝහලේ නවීකරණය කරන ලද වාට්ටු අංක 06 භාරදීමේ උත්සවය පෙරේදා (09) පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නාරාහේන්පිට පොලිස් රෝහලේදී පැවැත්විණි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *