දිස්ත්‍රික්ක අටක ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් දී ර් ඝ කරයි.

0

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දිස්ත්‍රික්ක අටක ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් දීර්ඝ කර තිබෙනවා

ඒ අනුව අද (21) සවස 5.00 දක්වා බදුල්ල,හම්බන්තොට ,මහනුවර ,කෑගල්ල,කුරුණෑගල ,මාතලේ ,මාතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයක් සඳහා මෙම නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් බලපැවැත්වෙනු ඇති බවයි එම නිවේදනයේ සදහන් වන්නේ.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *