පන්ති කව අනිවාර්ය බව අධ්‍යාපන ඇමති කියයි

0

පාසල් වාරය ආරම්භ කර පළමු දෙසතිය ඇතුළත සෑම පාසලකම පන්ති කව පැවැත්වීමට විදුහල් ප්‍රධානීන් විසින් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත  මහතා පවසනවා.

දෙමව්පියන් සහ පන්තිභාර ගුරුවරුන් අතර සහ සම්බන්ධය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම මෙහි අරමුණ බවයි අමාත්‍යයවරයා සඳහන් කරන්නේ. 

ඉදිරි වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාවට නැංවෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ව්‍යූහාත්මක වෙනස්කම් රැසක් සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *