ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහගෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක්.

0

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙරට ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය මුහුණ දී ඇති අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් වන හෙළිදරව්වක් සිදු කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ වත්මන් අර්බුදය පසුපස සැඟව ඇති සත්‍ය අනාවරණය කිරීම සඳහා බව පවසමින් ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා නිකුත් කළ එම ලිපිය පහතින්.

………………………..
 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *