මෙරට ජනපති සහ චීන ජනපති අතර හමුවක්.

0

චීනයේ නිල සංචාරයක නිරත ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ චීන ජනාධිපති ෂී ජිංපින් මහතා අතර නිල හමුව මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිදුවුණා.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *