ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙන්මාර්ක ආයෝජන වැඩි කිරීමට පියවර

0

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඩෙන්මාර්කය අතර ද්විපාර්ශවික සබඳතා සහ සංවර්ධන සහයෝගීතාව පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා මෙම හමුව සංවිධාන කර තිබුණා.

රැකියා අවස්ථා 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලබා දිය හැකි ප්‍රධාන ඩෙන්මාර්ක සමාගමක් වන කෝපන්හේගන් හි GPV Group A/S හි ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඔහු ඊයේ සහභාගී වූ බවයි. ඩෙන්මාර්කයේ බොහෝ ආයෝජකයින් බලශක්ති අංශය, ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීම, යාන්ත්‍රික බෝට්ටු නිෂ්පාදනය සහ වෙනත් ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජනය කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින බව නවදිල්ලි නුවර නේවාසික ඩෙන්මාර්ක් තානාපතිවරයා කියා සිටියා.

තවද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් පැකේජයේ ප්‍රගතිය ඇතුළුව රටේ වත්මන් ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී ඩෙන්මාර්ක තානාපතිවරයා දැනුවත් කළා.

ආයෝජන දිරිමත් කිරීම තුළින් ඩෙන්මාර්කය විසින් අප රට කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඩෙන්මාර්කය වෙත ස්තුතිය පුද කරන ලද අතර, ආර්ථිකය පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දරන ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වීම සඳහා පැරිස් සමාජයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස ලබා දුන් සහයෝගය පිළිබඳව ද සිහිපත් කළා.

බහාලුම් ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කටයුතු වල නියැලීමේ MAERSK ක්‍රියාකාරකම් සමඟ SAGT ව්‍යාප්ත කිරීමට මුලපිරීම පිළිබඳව ද ඔවුහු සාකච්ඡා කළ අතර  MAERSK විසින් ජපන් අරමුදල් මඟින් ආයතන සමුහය සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ඇති කිරීමට යෝජිතයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *