පොදු සමා කාලයේ පළමු සතියේදී යුද හමුදාවේ 7156ක් සේවයෙන් ඉවතට

0

නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකර සිටින යුද හමුදා සාමාජිකයන් සඳහා සේවයෙන් ඉවත්වීමට ලබාදී තිබෙන පොදු සමා කාලයේ පළමු සතිය තුළ හමුදා සාමාජිකයන් 7156ක් යුධ හමුදාවෙන් ඉවත් වී ඇතැයි යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මේජර් ජෙනරාල් රසික කුමාර මහතා පැවසීය.

2019 සිට මේ දක්වා යුද හමුදා සාමාජිකයන් 25,000ක් පමණ සේවයට වාර්තා නොකර සිටින බවත් එම පිරිස අතරින් මෙම පිරිස ඉවත් වී ඇති බවත් රසික කුමාර මහතා පැවසීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *