දූෂණ විරෝධී පනත සම්මතවෙයි

0

දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පසුව සංශෝධන ඇතුළත් කිරීමට යටත්ව  පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (6) පස්වරුවේ ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත  කෙරිණ.

මේ අනුව පනතට සංශෝධන ඇතුළත් කිරීම සඳහා කාරක සභා අවස්ථාව ලබන 19 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය ඊයේ දෙවන දිනයටත් පැවැත්විණ. විවාදයෙන් අනතුරුව අදහස් දැක්වූ සභානායක අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසුවේ මෙම පනත සම්මත කිරීම කල් දමන බවයි. 19 වැනිදා සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව පනත සම්මත කරන බවද  ඔහු සඳහන් කළේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *