සරසවි අනධ්‍යයන සේවක වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

0

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම සඳහා වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය අද (08) කැබිනට් අනුකමිටුවට ඉදිරිපත් කරන බව අධ්‍යාපන ඇමැති ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (07) පැවසීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *