මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවහනේ හිටපු මන්ත්‍රීලා රොත්තක්..!

0

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස සංකීර්ණයේ නිල නිවාසවල  පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් දහයකට ආසන්න පිරිසක්ද  රැඳී සිටින බව වාර්තා වේ.

ඔවුනට එම නිල නිවාස සංකීර්ණයේ  නිවාස පාවිච්චි කිරීමට කිසිසේත්ම නිත්‍යානුකූල  අයිතියක් නැති බව පැවසේ. පාර්ලිමේන්තුවේ දැනට සිටින මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් තමන්ගේ නමට නිල නිවාස ලබාගෙන ඔවුන්ගේ හිතවත් මෙම හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ඇත.

මේ තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වල පවුල්වල සාමාජිකයන්ට පමණක් මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාස පාවිච්චි කළ හැකි බවට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන්  සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට පසුගියදා යළි සිහි කැඳවීමක් කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 110 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට  සහ ආරක්ෂාව බාර නිලධාරීන් නව දෙනකු වෙනුවෙන් මාදිවෙල නිල නිවාස සංකීර්ණයේ නිවාස වෙන් කරනු ලැබ ඇත.

මේ අතර මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස  සංකීර්ණයේ  පවතින තදබදය හේතුවෙන් තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් පස් දෙනකුට පමණ ඒ නිල නිවාස ලබාදීමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මෙසේ නිල නිවාස ඉල්ලා ඇති මන්ත්‍රීවරු පස් දෙනා  පිට පළාත්වල පදිංචිකරුවෝ වෙති.

මේ අතර පිටපළාත්වල පදිංචි මන්ත්‍රීවරුන්  බොහෝ පිරිසක් අධික ඉන්ධන මිල ගණන් හේතුවෙන්  පාර්ලිමේන්තු සතියේදී සහ  වෙනත් බොහෝ දිනවලදී කොළඹ රැඳී සිටින තත්වයක් දක්නට ලැබෙන බව පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීහු පවසති.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මඟ හැරුණු පුවත්