සෞඛ්‍ය සේවාවල විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 61 කරන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ගෙනාවා – ඇමැති වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ

0

හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු ඇතැම් සෞඛ්‍ය සේවාවල විශ්‍රාම යෑමේ වයස අවුරුදු 61 දක්වා දිර්ඝ කරන ලෙස ඉල්ලා ඇමැති මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළ බව සෞඛ්‍ය හා කර්මාන්ත ඇමැති වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඊයේ (07) පැවසීය.

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ විශ්‍රාම යෑමේ වයස සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී වලේබොඩ මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *