කොළඹ වරාය හරිත වරායක් කිරීමට චීනයේ ටියැංජිං වරායේ සහය

0

බහලු‍ මෙහෙයුම් වරායක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන කොළඹ වරාය හරිත වරායක් ලෙස පරිවර්තනය කිරීමට චීනයේ ටියැංජිං වරායේ සහය ලබා දීමට කැමැත්ත පල කර ඇත.

ලෝකයේ 9 වන වරාය ලෙස ශ්‍රේණිගත වන ටියැංජිං වරායෙහි සභාපති චූ ජිං මහතා ඇතුළු නියෝජිත කණ්ඩායමක් ඉකුත් 29 දා වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශයේදී අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා හමු වූ අවස්ථාවේදී ඔවුහු මෙම අදහස් පල කළහ. ලෝකයේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන විශාල වරායන් තුළ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හෙවත් හරිත වරායන් බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *