විමල්ට එරෙහි නඩුවක් ඔක්තෝබර් 27වැනිදා

0

රුපියල් මිලියන 75කට අධික වත්කම් සහ මුදල් උපයාගත් ආකාරය හෙළිකිරීමට අපොහොසත් වූ බවට චෝදනා එල්ලවී ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාට එරෙහි නඩුව ලබන ඔක්තෝබර් 27 වැනිදා යළි කැදවීමට නියම කෙරුණි.

කොළඹ මහාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

නඩුව පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි බවට විත්තිය ගොනුකර ඇති මූලික විරෝධතාවලට අදාළ වාචික දේශන ඉදිරිපත් කිරීම සදහා දිනයක් ලබාදෙන ලෙසට විත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ශවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

එම ඉල්ලීම පිළිගත් අධිකරණය මූලික විරෝධතාවලට අදාළ ලිඛිත දේශන ඔක්තෝබර් 27වැනිදා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට විත්ති පාර්ශ්වයට නියම කළේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *