කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ වීසා සිද්ධිය උපයෝගී කර ගෙන ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කරන්න හදනවා – රාජ්‍ය ඇමැති ටිරාන් අලස්

0

කටුනායක ගුවන් තොටු පොළේදී වීසා සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දා ඇති වූ ගැටලුවට අදාළ තරුණයා උපයෝගී කර ගනිමින් ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කිරීමේ දේශපාලන හස්තයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ද යන්න සොයා බලන බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති ටිරාන් අලස් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (07) පැවසීය.

 පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *