ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉරානය අතර ගිවිසුම් පහක් අත්සන් කරයි

0

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහීම් රයිසි අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පැවැත්වුණු බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව දෙරට අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් පහකට ද අත්සන් තබා ඇත.එම ගිවිසුම් ලෙස දෙරට අතර චිත්‍රපට කර්මාන්තය, මාධ්‍ය සංචාරක, සමූපකාර, පුස්තකාල, සංස්කෘතික, විද්‍යාත්මක සහ ක්‍රීඩා යන ක්ෂේත්‍ර වල සහයෝගීතාව ආවරණය කෙරෙන බව ද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *