සජබ චමින්දගෙන් හිස් වූ පුටුවට නයන

0

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රීධුරය සඳහා නයන වාසලතිලක මහතා පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මැතිවරණ කොමිසම විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *