බෝගම්බර සිරගෙදර සංචාරක හෝටලයක් කෙරේ

0

වසර 138ක් පැරණි බෝගම්බර බන්ධනාගාරය, ෂොපින් මෝල්, ෆූඩ් කෝට්, කෞතුකාගාර සහිත සංචාරක හෝටලයක් කිරීමට කටයුතු කෙරේ. එය වාණිජ ගොඩනැඟිල්ලක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පෞද්ගලික ආයෝජකයෙක් ඉදිරිපත් වී ඇතැයි ද නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඊයේ (05දා) පැවසීය.

බෝගම්බර බන්ධනාගාරය 2014 වසරේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරීමෙන් පසු විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම හා මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ යටත්විජිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය රැකගනිමින් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරන බව ද ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *