අයදුම් කළ රියැදුරු බලපත් සියල්ල අගෝස්තු වන විට නිකුත් කරනවා – ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන

0

අයදුම් කළ රියැදුරු බලපත් සියල්ල එළඹෙන අගෝස්තු මාසය වන විට නිකුත් කර අවසන් කරන බව ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (26) පැවසීය. මෝටර් වාහන පනත යටතේ නියෝග දෙකක් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක් වෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව ඊයේ (25) කියා සිටියේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *