බුදු දහමට මුල් තැන දීම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන මූලධර්මයක් බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා  පවසයි

0

හෝමාගම, කිරිවත්තුඩුවේ ඉදිකෙරුණු “ගුරුදෙව් සුව අරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානය” විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට පසුගිය 01 දා එක් වෙමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ ය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *