‘යාපනය ගුරු සිරිත’ රටේම ගුරුවරුන්ට ආදර්ශයක්

0

අතීතයේ යාපනයේ පැවති ‘යාපනය ගුරු සිරිත’ රටේම ගුරුවරුන්ට මහඟු ආදර්ශයක් සැපයූ බවත්, එම අධ්‍යාපන ක්‍රමය නැවත ඇති කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ගුරු වෘත්තිය ආදර්ශයක් විය යුතු බවත්, සටන්පාඨ කියමින් මහපාරේ උද්ඝෝෂණය කරනවා නම් ගුරුවරුන් සිසුන්ගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වන බවත් පැවසූ ජනාධිපතිවරයා, වෘත්තීය ගෞරවය රැකෙන අයුරින් කටයුතු කිරීම සියලු ගුරුවරුන්ගේ වගකීම බවද අවධාරණය කළේය.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙසේ කියා සිටියේ යාපනය තන්දයිසෙල්වා ශ්‍රවණාගාරයේ පෙරේද (25දා) පැවති යාපනය දිස්ත්‍රික් ගුරුපත්වීම් ප්‍රදානෝත්සවය අමතමිනි. යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ 375 දෙනකු සඳහා මෙහිදී ගුරුපත්වීම් ප්‍රදානය කෙරුණු අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සංකේතාත්මකව පත්වීම් ප්‍රදානයට එක් විය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *