අතරමඟ නැවතී ඇති සංව­ර්ධන ව්‍යාපෘති යළි ඇරැ­ඹී­මට ජපාන සහාය

0

කටු­නා­යක බණ්ඩා­ර­නා­යක ජාත්‍ය­න්තර ගුව­න්තො­ටු­පොළ (BIA) පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘ­තිය සහ සැහැල්ලු දුම්රිය (LRT) ව්‍යාපෘ­තිය ඇතුළු ජපාන රජයේ සහාය ඇතිව මෙරට ක්‍රියා­ත්මක, දැනට අත­ර­මඟ නැවතී ඇති සංව­ර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත කඩි­න­මින් ආරම්භ කිරීම තම රජයේ අර­මුණ බව ජපාන විදේශ කට­යුුතු ඇමැ­තිනි යෝකෝ කමි­කාවා මහ­ත්මිය පැව­සු­වාය.

ඇය මේ බව සඳ­හන් කළේ ජනා­ධි­පති රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා ජනා­ධි­පති කාර්යා­ලයේ දී පෙරේදා (04) පෙර­ව­රුවේ හමු වූ අව­ස්ථා­වේ­දීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *