විපතට පත් ජනතාවගේ සුවදුක් විමසීමට ජනපති යයි

0

ගං වතුර පාලනය කිරීම සඳහා කැලණි ගං මිටියාවතේ නව ඉදිකිරීම් සඳහා අවසර නොදෙන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

එම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව අනවසර ගොඩකිරීම් ද වහාම නැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙසත්, මුල්ලේරියාව සහ IDH රෝහල් වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යෑමටත් ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *