තොණ්ඩමන්ලා මැයි කොටගල සමරති

0

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ මැයි දින පෙලපාලිය සහ රැලිය කොටගල ප්‍රාදේශිය සභා ක්‍රිඩාංගණයේදි පැවැත්විමට එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් අමාත්‍යය ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා තිරණය කර ඇත.
එම පක්ෂයේ මැයි දින රැලියට රජය නියෝජනය කරමින් ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනෙකු සහභාගි වන බවයි ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ දේශපාලන අංශයේ නායකයින් කියා සිටියේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *