ලෝක නිදහස් මාධ්‍ය දිනය අද

0

ලොව පුරා මාධ්‍ය නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෝක නිදහස් මාධ්‍ය දිනය අදට (03) යෙදී තිබේ.

1991 වර්ෂයේදී යුනෙස්කෝ සංවිධානය මුල්වරට ලෝක නිදහස් ජනමාධ්‍ය දිනය පිළිබඳ යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර එයින් අනතුරුව 1993 වසරේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය, ලෝක නිදහස් මාධ්‍ය දිනය ලෙස මැයි මස 03 වැනි දින නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *