චීනයේ නව කර්මාන්තශාලා දත්ත දීප්තිමත් වසරක් සඳහා ආරම්භයක් පෙන්නුම් කරයි

0


1,992 / 5,000

චීනයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් මාර්තු මාසයේදී පසුගිය මාස 13 ක් තුළ වේගවත්ම වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වී තිබේ.

දේශීය හා විදේශීය පාරිභෝගිකයින්ගෙන් නව ඇණවුම් නිසා මෙම තත්ත්වය ඇතිවී තිබෙන බව පුද්ගලික සමීක්ෂණයක් සඳුදා පෙන්වා දුන්නේය.

“මෑත ධනාත්මක දත්ත සහ ප්‍රතිපත්ති බෙදා හැරීම” උපුටා දක්වමින් අගමැති Li Qiang මාර්තු මාසයේ පැවති චීන පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්ෂික රැස්වීමේදී 2024 ආර්ථික වර්ධන ඉලක්කය 5% පමණ ප්‍රකාශ කළේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *