ධවල මන්දිරයේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ජේක් සුලිවන් ඔටුන්න හිමි මොහොමඩ් බින් සල්මාන් කුමරු සමඟ සාකච්ඡා

0

ඊශ්‍රායලය සහ සෞදි අරාබිය අතර සබඳතා සාමාන්‍යකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රගතිය සඳහා එක්සත් ජනපදයේ බලපෑම මධ්‍යයේ ධවල මන්දිරයේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ජේක් සුලිවන් ඔටුන්න හිමි මොහොමඩ් බින් සල්මාන් කුමරු සමඟ සාකච්ඡා සඳහා මේ සතියේ සෞදි අරාබියට යාමට සැලසුම් කරයි.

දකුණු ඊශ්‍රායලයට පලස්තීන හමාස් සටන්කාමීන් විසින් ඔක්තෝබර් 7 ප්‍රහාරයෙන් හා හමාස් පාලනය යටතේ පවතින ගාසා තීරයට ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රහාරයෙන් පසු සාකච්ඡා නවතා තිබුණද, මෑත මාසවලදී සංවාද නැවත ආරම්භ විය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *