නව දේශපාලන ගමනක් මාතරින් ඇරැ‍ෙඹ්

0

අද තිබෙන්නේ පුද්ගලවාදය හෝ පක්ෂවාදය නොව, රට පෙරට තබා සියලුදෙනා පොදු එකඟතාවකින් ඉදිරියට යාම බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා  ප්‍රකාශ කරන ලදි.

ඉකුත් දෙවසර තුළ  රටට ආදරය කරන සියලුදෙනා එක්කර ගනිමින් නිහඬවම රට වෙනුවෙන් පුළුල් වැඩ කොටසක් ඉටු කළ බව පැවසූ ජනාධිපතිවරයා  මෙම නව දේශපාලන ගමන ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යාමට සියලුදෙනා කැපවිය යුතු බවද සඳහන් කරන ලදි.

මේ බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කර සිටියේ වත්මන් රජයේ වැඩපිළිවෙළ සහ ඉදිරි ගමන් මඟ පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් (30) මාතර කොටුව ක්‍රිඩාංගණයේ පැවති ජන හමුව අමතමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *