ටජිකිස්ථානයේ රොගුන් ජලවිදුලි බලාගාරය අවසන් වීමට ආසන්න බව වාර්තාවේ

0

2024 මාර්තු මාසයේදී, ලෝක බැංකු සමූහයේ දූත පිරිසක් අභියෝගවලට මුහුණ දුන් නමුත් රටේ බලශක්ති අවශ්‍යතා සඳහා තීරණාත්මක වන තජිකිස්තානයේ රොගුන් ජල විදුලි බලාගාරයේ නැවතීමක් ඇතුළුව මධ්‍යම ආසියාවේ ඔවුන්ගේ සංචාරය නිම කළහ.

වේල්ල, එහි පාරිසරික බලපෑම සහ භූ දේශපාලනික අවශ්‍යතා පිළිබඳ විවේචන නොතකා, ටජිකිස්තානයට වැදගත් වන අතර, විදුලියෙන් 90% කට වඩා ලැබෙන්නේ ජල විදුලියෙන්.

මිලියන දහයක පමණ ජනතාවක් වෙසෙන ටජිකිස්තානය භූගෝලීය වශයෙන් විවිධ වන අතර ප්‍රධාන ජනගහන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් රළු භූමි ප්‍රදේශයකින් වෙන් කර ඇත.

එහි කෘෂිකාර්මික, ඛනිජ අපනයන සහ ප්‍රේෂණ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අතර, වාර්ෂිකව 6% ට වඩා වැඩි වර්ධන වේගයක් ඇත. ආර්ථික අභියෝග මධ්‍යයේ වුවද, 1990 ගනන්වල එහි සිවිල් යුද්ධයෙන් පසු තජිකිස්තානය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වීමට සමත් විය.

රොගුන් වේල්ල ව්‍යාපෘතිය, දශක ගනනාවක් තිස්සේ නිර්මාණය වෙමින් පවතී, අවසන් ජෙනරේටරය 2025 අවසානය වන විට මාර්ගගත කිරීමට නියමිතව ඇත. මෙය රටේ විදුලි ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරනු ඇති අතර, තජිකිස්තානය කලාපයේ ප්‍රධාන බලශක්ති නිෂ්පාදකයෙකු වීමට ඉඩ සලසයි. මෙම සංවර්ධනය ටජිකිස්තානයට සහ එහි අසල්වැසියන්ට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි අතර, බලශක්ති අපනයනය වැඩි කිරීමට සහ කලාපීය භූ දේශපාලනය ඉහළ නැංවීමට හැකි වේ. ව්‍යාපෘතියේ අධික පිරිවැය තිබියදීත්, ටජිකිස්තානයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ අභියෝගවලට වඩා වැඩි ය, කලාපය තුළ වැඩි බලපෑමක් සඳහා රට ස්ථානගත කරයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *