මධ්‍යම කඳුකරයට අධික වැසි ජල මට්ටම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළට

0

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි, මවුස්සාකැලේ සහ ඉහළ කොත්මලේ ජලාශවල ජල මට්ටම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් පැවසීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *