සම්පන්දගේ පුටුවේ කුගදාසන් අසුන්ගනී

0

නායක ආර් සම්පන්දන්  මහතා අභාවප්‍රාප්ත වීමෙන් පුරප්පාඩුවූ ත්‍රිකුණාමලය  දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා පත් කෙරුණු කදිර වේලු සම්මුගම් කුගදාසන් මහතා  කතානායක මහින්දයා යාපා අබේවර්ධන මහතා  ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී දිවුරුම් දුන්නේය.

එසේ දිවුරුම් දීමෙන් පසු ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සුභ පැතුම් මධ්‍යයේ  විපක්ෂයේ පසුපෙළ ආසනයක අසුන්ගත්තේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *