රුපි­යල තව ශක්ති­මත්

0

මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති රංජිත් සිය­ඹ­ලා­පි­ටිය

එක්සත් ජන­පද ඩොල­රය, ස්ටර්ලින් පවුම, යුරෝ, ඉන්දි­යානු රුපි­යල ඇතුළු ලෝකයේ මුදල් ඒකක රාශි­යක් හා සැස­ඳීමේ දී මේ වන­විට ශ්‍රී ලංකා රුපි­යල වඩාත් ශක්ති­මත් මුදල් ඒක­කය බවට පත්ව තිබේ.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රුපි­යල, ලෝකයේ වේග­යෙන්ම වර්ධ­නය වන මුදල් ඒක­ක­යක් බවට පත්ව ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය රංජිත් සිය­ඹ­ලා­පි­ටිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඇමැ­ති­ව­රයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙම වසරේ මුල් මාස හතර තුළ පම­ණක් ශ්‍රී ලංකා රුපි­යල ලොව සෑම මුදල් ඒක­ක­යක් සම­ඟම සැස­ඳීමේ දී කැපී පෙනෙන වර්ධ­න­යක් අත් කර ගෙන ඇති බවයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *