ක්‍රීඩා පිටිය ජය ගත් එකම පවුලේ ප්‍රවීණයෝ තිදෙනෙක්

0

මලල ක්‍රීඩාවෙන් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා තරග රැසක් ජයග්‍රහණය කර ලක්මවට ආඩම්බරයක් වූ එකම පවුලේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් සහ සහෝදරියක මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාකඳුරෙන් බිහි වී සිටිති. සිරිපාල හල්පගේ, සමන්තිලක හල්පගේ සහ තඹරලතා හල්පගේ නම් වූ ඔවුහු ක්‍රීඩකයන් ලෙස පමණක් නොව ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් ලෙස ද රටට දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සිය ගණනක් දායාද කොට අප රටේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් අනුපමේය මෙහෙවරක් සිදු කරති .

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *